Art Director och designer, specialiserad på kreativa idéer och koncept.

back to top
next project

AddSecure

En ny vision
AddSecure jobbar med att säkra kritisk kommunikation och digitala lösningar. De utvecklar just nu en ny varumärkesplattform och identitet. För att berätta denna resa i förnyelsens tecken så beställde de en presentationsfilm som var i linje med deras kärnvärden och vision.
Jag skapade denna film genom mitt uppdrag hos Geelmuyden Kiese. Jag var ansvarig för att ta fram storyn, välja klipp, musik, redigering, klippning, illustrationer och animationer.
Jag valde att dela upp filmen i fyra visuella delar och berättarstycken, från soluppgång till solnedgång. Den första delen ger ett slags fågelperspektiv och behovet av deras produkter i vår uppkopplade värld. Den andra delen fokuserar på kunderna och vad AddSecure kan erbjuda dem. Tredje delen är vilka AddSecure är och vad de faktiskt gör och den sista, fjärde delen fokuserar på kärnvärden och hur de ser på framtiden.
Genom att starta filmen med ett brett perspektiv och avsluta på det personliga planet skapade vi en personlig koppling till filmen där förhoppning var att den skulle kännas inspirerande och hoppfull. Vid leverans fick vi lysande feedback där kunden kände sig både stolt och rörd av resultatet vilken är för mig det bästa betyget man kan få.
Category:
Kund:

AddSecure via Geelmuyden Kiese

Roll:

AD/Motion Designer/Movie maker